sbu
Inloggning för köanmälan
Jag har inget konto och vill registrera ett nytt.
Läs detta först!

För att vi ska behandla din ansökan måste du ange fullständigt personnummer. Annars kommer din ansökan inte att behandlas! Orsaken är att vi ibland behöver söka rätt på medlemmar som bytt adress och kanske glömt något på klubbens område och dessutom glömt meddela oss sin adressändring.

Om du redan har en båt kräver vi att den är försäkrad. Meddela försäkringsbolag, försäkringsnummer och giltighetstid i rutan för Övrig information.

Vi tar inte emot husbåtar eller båtar längre än 12 meter, bredare än 3,5 meter och tyngre än 5 ton vid våra bryggor eller för upptagning på land.

Vi har ingen körväg till klubbens område. Ta buss 53 till Henriksdalsberget och gå sedan nedför trappan som börjar mitt i Henriksdalsbacken.

Sjösättning och upptagning sker vid endast ett tillfälle då alla berörda båtägare hjälps åt. Man kan alltså inte välja datum för detta.

Vi använder oss av Svenska Båtunionens (SBU) registersystem (BAS) för anslutna båtklubbar. De data vi registrerar om dig som medlem eller sökande är till för att vi ska kunna ge dig relevant information, för att kunna tilldela dig en båtplats i sjön och/eller på land samt för att kunna skicka inbetalningskort för dina avgifter till klubben.

Du kan när som helst kontakta oss för att få reda på vilka uppgifter om dig som finns i registret, använd e-postadressen info@svindersviksbatklubb.se. När du säger upp ditt medlemskap
och fullgjort eventuella åtaganden, som t ex avlägsnat pallningsmaterial samt återlämnat nycklar, kommer vi att radera de uppgifter vi har registrerade.

Hälsningar,
Svindersviks båtklubb, Nacka