Karlsuddsvikens Båtklubb
Medlemsansökan/köanmälan

Så här går det till när vi antar nya medlemmar i Karlsuddsvikens Båtklubb:

  • Om du inte har något konto i BAS så klickar du på "registrera".
  • Du skapar ett konto, loggar in och registrerar din anmälan. Lägg användarnamn och lösenord på minnet.
  • Du betalar in ansökningsavgiften (750 kr) på bankgiro 5370-6776. Datumet då betalningen registreras hos klubben räknas som ködatum.
  • Klubben kallar dig till ett informationsmöte när ansökningsavgiften är betald.
  • Du antas som medlem vid styrelsemöte som inträffar direkt efter informationsmötet.
  • Notera att maxvikten för bryggplats är 8 ton men för vinterplats är den 6 ton.
    Måtten 4 m x 12 m gäller för både brygg- och vinterplats.
  • Vinterplats tilldelas endast de som har bryggplats.
  • Kötiden är för närvarande upp till två år beroende på båtstorlek.
Jag har inget konto och vill registrera ett nytt.

Är du medlem eller har ansökt om medlemskap i annan klubb, använd samma inloggningsuppgifter.
Saknar du inloggningsuppgifter, klicka på länken för att registrera nytt konto.

sbu
Karlsuddsvikens Båtklubb använder sig av Svenska Båtunionens Administrativa system BAS.