Höganäs Båtsällskap
Medlemsansökan/köanmälan

Välkommen till Höganäs båtsällskaps sida för ansökan om båtplats, båtplatsbyte och medlemskap i klubben.

Skapa inloggning för att kunna fylla i alla uppgifter om er och er båt.

Har ni ingen båt vid söktillfället uppger ni mått på önskad båtplats.

Båtplatskö 200:-/år (kräver inte medlemskap)

Enskild medlem 325:-/år
Stödmedlem (pensionär utan båt) 165:-/år

Aviseras via e-post.

Båtplatsbyte är idag inte förlagd med någon avgift.

Ni kan sedan när som helst logga in på denna sida igen för att ändra eller uppdatera era uppgifter.

Viktigt är att hålla mail och telefonnummer uppdaterat då detta är vår främsta kontaktväg med er.

Vid problem eller frågor kontakta hamnmästaren via mail på hamnmastare@hbs.se

Jag har inget konto och vill registrera ett nytt.

Är du medlem eller har ansökt om medlemskap i annan klubb, använd samma inloggningsuppgifter.
Saknar du inloggningsuppgifter, klicka på länken för att registrera nytt konto.

sbu
Höganäs Båtsällskap använder sig av Svenska Båtunionens Administrativa system BAS.