sbu
Inloggning för köanmälan
Jag har inget konto och vill registrera ett nytt.

För att anmäla behöver du registrera ett konto i BAS.

För att beviljas medlemskap i VBK behöver du följa klubbens stadgar och ordningsregler, vilket bl.a innebär:

 • Erlägga årsavgift för medlemskap i VBK
 • Erlägga årsavgift för den bryggplats/kajakplats du blivit tilldelad
 • Erlägga inträdesavgift
 • Erlägga nyckelavgift
 • Erlägga deposition för nyckel
 • Fullfölja de arbetsplikter som ingår som båtägande medlem i VBK.
 • Följa de anvisningar som klubbens funktionärer ger
 • Kunna uppvisa nautisk kompetens minst motsvarande förarintyg (Gäller ej kajak, dock bra om du har EPP "kajakpass")
 • Följa klubbens miljöpolicy, vari ingår t ex att inga biocidhaltiga bottenfärger får användas

 • Efter anmälan, granskas dina uppgifter och registreras därefter som köande till VBK. För att stå kvar i kön faktureras du en avgift på 300:-/år, så korrekta, uppdaterade kontaktuppgifter är viktiga.
 • Utebliven betalning medför avregistrering från VBK's kö.
 • Erbjudande om medlemskap följer inte nödvändigtvis numerisk turordning i kön, då t.ex. bredd på båt kontra tillgängliga brygg/kajak-platser är avgörande för tilldelning vid varje tillfälle.
 • VBK måste tyvärr neka båtar som överstiger något av måtten;
 • längd: 9,0 m   bredd: 3,0 m   deplacement: 3 ton