Grinds Hages Båtklubb
Medlemsansökan/köanmälan

Söka medlemskap i Grinds Hages Båtklubb

Alla Stockholms innerstadsklubbar har för närvarande kötid för att få en båtplats men du är hjärtligt välkommen att ställa dig i vår kö till båtplats och därefter medlemskap i GHBK. 

GHBK är en liten båtklubb med begränsad plats för större båtar. 
Vi förbehåller oss rätten att tacka nej till alltför stora flytetyg.
Kolla gärna med vår hamnchef innan du ställer dig i kö med en stor båt!

Viktigt !!!
De båtar som har hemmahamn i Mälaren får ej vara målade med biocid bottenfärg och vi kan därför ej ta emot din båt om så är fallet.
Du måste kunna bevisa att din båt inte är målad med biocid färg för att få plats hos oss.

Ansökan om köplats görs enklast genom att skapa ett konto och registrera din ansökan om en sommar och vinterplats.

Köplatsavgiften är 200 kronor per år som betalas in på klubbens bankgiro 5041-4713 senast 14 dagar efter att ni registrerat  er köplatsansökan.
Köplats registreras från den dagen klubben erhåller köplatsavgift, och vid utebliven betalning efter 14 dagar kommer avregistrering ske med hänvisning till GDPR.

Vi rekommenderar att du läser igenom våra stadgar och regler som är grunden för vår verksamhet.
Denna pdf finns att ladda ner via vår hemsida https://www.ghbk.se under fliken bli medlem.

Som ny medlem har du en säsong på dig att skaffa båt till den båtplats du blivit tilldelad. 
Har du inte gjort det blir du av med platsen och hamnar i vår interna medlemskö. 
Jag har inget konto och vill registrera ett nytt.

Är du medlem eller har ansökt om medlemskap i annan klubb, använd samma inloggningsuppgifter.
Saknar du inloggningsuppgifter, klicka på länken för att registrera nytt konto.

sbu
Grinds Hages Båtklubb använder sig av Svenska Båtunionens Administrativa system BAS.