sbu
Registrera nytt konto för köanmälan

Hej!

Välkommen till rutinen för sökande av medlemskap i Solsidans Båtklubb.

Solsidans Båtklubb är medlem i Svenska Båtunionen och använder unionens medlemssystem (BAS).

Varje medlem har ett konto med uppgifter om namn, adress, telefon o.s.v.

Om du avser att söka medlemskap, klicka på "registrera ett konto".