sbu
Registrera nytt konto för köanmälan

Lidingö Båtkö    Läs detta noga innan du går vidare
Observera: Båtar bottenmålade med TBT färg tas inte emot i klubbarna.
Här kan Lidingöbor (och blivande Lidingöbor med känd inflyttningsadress och inflyttningsdatum) ställa sig i kö för sommar och vinterplats på Lidingös Båtklubbar. 

Inloggning om du redan står i Båtkön
1. Logga in med din registrerade e-postadress och ditt lösenord.
2. Klicka på Mina köer för att se och ändra din information.

Nyanmälan till Båtkön 
1. Klicka på "Jag har inget konto och vill 
registrera ett nytt.
2. Ange din Epostadress och önskat lösenord. Obs! Epostadressen är ditt
    inloggningsID.
Undvik företagsadresser. De har ibland inställningar som
    stoppar Epost från kösystemet. Skaffa ett privat Epostkonto med
    vidarebefordran till mobil och din vanliga Epost. 
    Om Eposten från kön inte når dig riskerar du förlora din köplats. 
3. Klicka sedan på "Skapa konto"
4. Fyll i alla uppgifter enligt nedan

Fyll i /uppdatera dina uppgifter
1. Uppdatera samtliga uppgifter under Kontaktuppgifter
2. Ange dina tänkta båtdata: båttyp samt bredd-, längd- och djupmått i
    meter (1 decimal), vikt i kg. Utan mått kan klubbarna inte avgöra om en
ledig plats passar och du riskerar att bli förbigången.
3. Under övrig information anger du din blivande adress på Lidingö om du
    inte är Lidingöbo.
4. Kön avser i första hand sommarplatser. Markera även vinterplats om du
    vill ha sådan i samma klubb. Om du bara vill ha vinterplats kan du
    kontakta klubbarna direkt utan att köa.
5. Kryssa för den eller de båtklubbar du är intresserad av. Vissa klubbar har 
    kortare kötid. Andra klubbar har lång kötid och prioriterar de som bor i
    klubbens närområde.  Mer information hittar du på:   
    Lidingö Båtförbund / Båtkön / Anmälan
6. Rutan "Gästplats" behöver fyllas i med ett tecken även om du inte är intresserad

Dataskyddförordningen
De uppgifter du lämnat i din köanmälan används enbart för att administrera Lidingö Båtplatskö, dvs informera om lediga båtplatser samt fakturera avgifter. Förutom faktureringsdata lagras ingen annan information än den du själv har kontroll över via din inloggningsidentitet.

I samband med att du accepterar en erbjuden båtplats överförs dina kontaktdata till den klubb du valt. Köregistret rensas på alla data utom namn, inloggningsID, ködatum och tilldelande klubb. Dessa data sparas för referensändamål vid ett eventuellt önskemål om byte av båtklubb.

Genom att trycka på Spara-knappen i din köanmälan och därmed lagra dina data i systemet har du accepterat att dina uppgifter används enligt texten ovan.
20220914